Hyvät Iijokisoutajat!

Tilannekatsaus 31.3.2020

Ilmoitimme alkuvuodesta, että ilmoittautuminen Iijokisoutuun® alkaa huhtikuun 1. päivä. Tässä vaiheessa näyttää melko selvältä, ettei pandemiatilanteen takia Iijokisoudun kaltaista joukkotapahtumaa kesällä 2020 voida järjestää.

Seuraamme kuitenkin tilannetta koko ajan. Periaatteessa Iijokisoudun järjestelyt on tehty. Otamme vastaan ennakkoilmoittautumisia, mutta sillä varauksella, että tapahtuma luultavasti peruuntuu.

Iijokisoudun 2020 ohjelman löydät täältä. Jos niin on, ettei Iijoksioutua ole tänä vuonna, tilalle tulee kuitenkin Iijoksioudun päivittäinen kuvakavalkadi.

Tällä hetkellä valmistelemme tiiviisti kannanottoa Iijoen kalatalousvelvoitteiden muutosasiaan, jonka takaraja on 17.4. Iijoen vaelluskalojen palauttamisessa on käynnistynyt merkittävin asia sen jälkeen, kun Iijoki suljettiin lähes 60 vuotta sitten ensimmäisellä voimalaitoksella. Iijoen velvoitemuutoksen hakemuksen asiakirjat löytyvät tästä.

Mistä velvoitemuutoksessa on kyse?

Voimayhtiölle määrättiin vajaa 40 vuotta sitten, parikymmentä vuotta Iijoen sulkemisen jälkeen, velvoite istuttaa kaloja jokialueelle ja jokisuulle korvaamaan aiheuttamiaan vahinkoja. Istutukset jatkuvat edelleen, mutta viime vuosikymmenellä tutkimuslaitos LUKE arvioi, että istutukset ovat korvanneet kalatalousvahinkoja vain noin kuudesosan aiheutuneesta vahingosta. Aikojen edetessä myös arvostukset ja olosuhteet ovat muuttuneet. Enää ei arvosteta kalojen istutusta vaan tavoitteena on, että kalat pääsevät vaeltamaan vesistöissä ja lisääntymään luonnollisesti. Tämä koskee koko EU:ta.

Iijoenkin vesistössä on paljon vapaita lisääntymisalueita lohelle, meritaimenelle, vaellussiialle ja nahkiaiselle. Kalaviranomainen hakee nyt vesilain mukaisesti muutosta voimayhtiölle määrättyyn, vanhentuneeseen istutusvelvoitteeseen. Muutoksella haetaan sitä, että voimayhtiön tulee rakentaa kaikkien voimalaitosten yhteyteen kaloille kulkureitit, josta ne pääsevät hyvin liikkumaan lisääntymis- ja kasvualueiden välillä sekä ylä- että alavirtaan. Yhtiöltä vaaditaan myös, että kalojen kulku todella toimii ja että niillä on riittävästi vettä kulkemiseen. Lisäksi yhtiön on istutettava pieniä kalan poikasia jokialueelle ja siirrettävä varmuuden vuoksi myös emokalojen jokialueelle, että luonnonkierto varmasti pääsee käynnistymään.

Voimayhtiö vastustaa tätä muutosta kynsin hampain. He ajavat linjaa, että vahingonkärsijät osallistuvat vapaaehtoisesti ja yhteisesti voimayhtiön heille aiheuttaman vahingon korvaamiseen. iijokisoutu=

Iijokisoutu 2020. Aito. Alkuperäinen.

Varaudu viikkoon 27.
Kesäkuun 29. aloitetaan.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan huhtikuun 1. lähtien.

Rakkaudesta Iijokeen,
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry


Iijokisoutu® on Vesistöteko!

Kiitos teille kaikki soutajat, melojat, Iijokivarren kyläläiset, asiantuntijapuhujat ja poliitikot, jotka olette 37 vuoden ajan tulleet kanssamme suojelemaan puolustamaan suomalaista jokiluontoa.


"Vesi ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikemminkin perintö, jota on sellaisena suojeltava, puolustettava ja kunnioitettava"
- EU:n vesipuitedirektiivin 1. kohta

Vieraile soudun Facebook-sivulla ja liity soudun ryhmään!

Instagram @iijokisoutu


Iijoki valittiin yhdeksi juhlavuoden 2017 100 luontohelmeä -kohteista.

Iijokisoutu: Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään!