Tänä kesänä Iijokisoutu 2. - 7.7.2018


Soutajat ja melojat!

Iijoen vesitilanne, kuten muuallakin, on sellainen, että vettä on vähän. Tämä helpottaa joen laskemista, sillä kaikki vesi on nyt jokiuoman syvimmässä kohdassa, jota pitkin on mentävä.

Veneet on kuitenkin lastattava tavallista kevyemmin, eli lähtökohta on, että kuhunkin veneeseen tulee vain kolme aikuista henkilöä. Se tarkoittaa sitä, että perämiehen lisäksi molempien on oltava soutukuntoisia. Pääasiassa kahta soutajaa tarvitaan vain suvantovesillä. Tilanteen salliessa voidaan veneisiin mahdollisesti ottaa enemmänkin väkeä.

On myös syytä varautua siihen, että veneestä on noustava pois, mikäli vene jää soraikolle kiinni. Lenkkarit ovat veneessä hyvät kengät, kumisaappaat eivät.

Soutuohjelma 2018 on tässä! Löytyy myös PDF-versiona, jos haluat vaikka tulostaa ja taitella.

Kuten tähänkin asti, Saijasta lähdetään ja Kipinään mennään! Ilmoittautuminen, mutta venepaikat tiistaille alkavat olla kortilla.Iijokisoutu® on Vesistöteko!

Kiitos teille kaikki soutajat, melojat, Iijokivarren kyläläiset, asiantuntijapuhujat ja poliitikot, jotka olette 35 vuoden ajan tulleet kanssamme suojelemaan puolustamaan suomalaista jokiluontoa. Ja kaikki äänestäjät, jotka nostitte meidät 100 suomalaista vesistötekoa äänestyksen kärkeen. Rakkaudesta Iijokeen!


"Vesi ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikemminkin perintö, jota on sellaisena suojeltava, puolustettava ja kunnioitettava"
- EU:n vesipuitedirektiivin 1. kohta

Vieraile soudun Facebook-sivulla ja liity soudun ryhmään!


Iijoki on valittu yhdeksi juhlavuoden 2017 100 luontohelmeä -kohteista.

Iijokisoutu: Taivalkosken Saijasta Pudasjärven Kipinään!